Make your own free website on Tripod.com

Sarana & Prasarana :

* Lama belajar 5 Bulan, 18 kali tatap muka.
* Fasilitas ruang belajar ber-AC
* Tenaga pengajar terdiri dari para praktisi pada Bank Muamalat dan Bank Indonesia.
 

Kurikulum yang disajikan :

Pengantar Bank, Peranan Uang, Pengertian Riba, Hubungan Prinsip Bank Syari'ah, Murabahah, Salam, Istisna', Mudharabah, Syirkah' Inan, Ijarah, Kafalah, Wakalah, Ida'(Wadi'ah), Rahn, Qardh, Hawalah, Wanprestasi (Penangguhan Kewajiban) Akuntansi Syari'ah, Liability.
 

Tempat Kuliah  (Kampus Khadijah Al-Kubra/Rektorat)
Route :
- M16 Kp. Melayu - Ps. Minggu
  Turun di depan Kampus Khadijah Al-Kubra
- Kopaja 57 Cililitan - Blok M
  Turun di depan Kampus Khadijah Al-Kubra
- Metromini 53 Kp. Melayu - Kp. Rambutan
  Turun di lampu merah Jambul / Jl. Dewi Sartika, Cawang